สำหรับลูกค้าที่โอนเงินแบบออฟไลน์ ให้แนบสลิปการโอนเงิน และระบุรายละเอียดให้ถูกต้อง