คําขวัญ ‘ วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 ’

lesson

ทำความรู้จัก คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้กําหนดคำขวัญในประเทศไทยเนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY) คือ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” เพื่อใช้เป็นแนวทางการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในทิศทางเดียวกันตลอดปีตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเอาไว้

วันงดสูบบุหรีโลก1

ทั้งนี้ในทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี นอกจากองค์การอนามัยโลก จะกำหนดให้ “วันงดสูบบุหรี่โลก” มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ภัยอันตรายต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่ในแต่ละประเทศ ก็จะมีการคิดคำขวัญการรณรงค์ให้งดสูบบุหรี่ตามประเด็ดที่ประเทศนั้น ๆ ต้องการจะสื่อสารออกมานั่นเอง

ย้อนไทม์ไลน์ “คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

ชวนย้อนดู คำขวัญ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2540 รวม 27 ปี จะมีคำขวัญประโยคไหนน่าสนใจบ้าง เข้ามาอ่านกันได้เลยครับ

1. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2566 คือ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย

2. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2565 คือ บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม

3. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2564 คือ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้

4. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2563 คือ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง

5. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2562 คือ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)

6. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2561 คือ บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)

7. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2560 คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco-a threat to development)

8. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559 คือ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get ready for plain packaging)

9. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2558 คือ หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย (Stop illicit trade of tobacco products)

10. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2557 คือ บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด (Raise taxes on tobacco)

11. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2556 คือ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต (Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship)

12. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ (Tobacco Industry Interference)

13. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2554 คือพิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control)

14. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2553 คือ หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ (Gender and Tobacco With an Emphasis on Marketing to women)

15. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2552 คือ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย (Tobacco Health Warnings)

16. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2551 คือ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ (Tobacco-free Youth)

17. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2550 คือ ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส (100% Smoke-Free Environments : Create and Enjoy)

18. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2549 คือ บุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย (Tobacco: Deadly in any form or disguise)

19. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2548 คือ ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่ (Health Professionals and Tobacco Control)

20. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2547 คือ บุหรี่ : ยิ่งสูบ…ยิ่งจน (ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง) (Tobacco and Poverty (A Vicious Circle))

21. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2546 คือ ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อเยาวชน (Tobacco-free films, tobacco-free fashion)

22. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2545 คือ กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ (Tobacco-Free Sports – Play it clean)

23. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2544 คือ เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่ (Second-Hand Smoke: Let’s Clear the Air)

24. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2543 คือ บุหรี่คร่าชีวิต อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ (Tobacco kills, don’t be duped)

25. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2542 คือ อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา…เลิกบุหรี่ (Leave the pack behind)

26. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2541 คือ คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ (Growing up without tobacco)

27. คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2540 คือ ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (United for a Tobacco-Free World)

บุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่พอตไฟฟ้า แบบไหนอันตรายกว่า?

แม้ว่าคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกในประเทศไทย ประจำวันที 31 พฤษภาคม 2566 คือข้อความว่า “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” แต่ในปัจจุบันมีประเภทบุหรี่แบ่งออกได้หลัก ๆ 3 แบบ ได้แก่ บุหรี่แบบมวนปกติ, บุหรี่ไฟฟ้า, และบุหรี่ไฟฟ้าพอตหรือพอตใช้แล้วทิ้ง (Disposable Vape) ซึ่งแต่ละแบบก็มีลักษณะการให้โทษต่อสุขภาพร่างกายแตกต่างกันออกไป

อย่างที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่แบบมวนปกติ (CIGARETTE) ที่มีการเผาไหม้นิโคลตินและสารเคมีอื่น ๆ แบบเข้มข้น ก็จะส่งผลต่อสุขภาพของระบบทางเดินหายใจและอวัยวะอื่น ๆ โดยตรง

ส่วนบุหรี่ไฟฟ้านั้น (ELECTRIC CIGARETTE) ต่างจากพอตบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่มวน ตรงที่บุหรี่ไฟฟ้าแบบทั่วไป จะใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่าง ๆ โดยไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไป นอกจากนี้ยังตรวจพบสารประกอบอีกมากมายในไอของบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีข้อมูลว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็น โลหะหนัก สารหนู สารกลุ่ม Formaldehyde และกลุ่ม Benzene เป็นต้น

ต่อมาคือบุหรี่ประเภทที่เป็นประเด็นในสังคมไทยมากที่สุด คือ “บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง” หรือ พอตใช้แล้วทิ้ง (Disposable Vape) เนื่องจากนิยามและขอบเขตของการใช้บุหรี่ชนิดดังกล่าวในประเทศไทยที่ยังคงมีความคลุมเคลือ และกระแสต่อต้านจากคนบางกลุ่มที่อ้างว่าบุหรี่แบบพอตอันตรายกว่าบุหรี่แบบมวนทั่วไป ทั้งที่มีผลงานวิจัยจากสถาบันต่างประเทศออกมามากมายจาก แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ได้สำรวจปัจจัยด้านสุขภาพ งานวิจัยใหม่เสนอหลักฐานที่สำคัญว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบ “พ็อด” นั้นทำลายสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมนั่นเอง

PodPord – จำหน่ายพอตใช้แล้วทิ้ง

PODPORD เป็นร้านที่จำหน่าย พอตใช้แล้วทิ้งหลากหลายยี่ห้อแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น Randm,Pilot,Vome,Supbilss,infy,KS Quik พอตใช้แล้วทิ้ง

  • พอต
  • พอตใช้แล้วทิ้ง
  • พอตใช้แล้วทิ้ง ราคาส่ง
  • พอตใช้แล้วทิ้ง เก็บเงินปลายทาง
  • พอตใช้แล้วทิ้งราคาถูก

PODPORD มาพร้อมกับคุณภาพและราคาที่ถูกที่สุดในตลาด ! ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของร้านหรือต้องการสั่งซื้อส่งให้เพื่อน พอตจะมีให้คุณเลือกตามความต้องการทุกแบบ ! ราคาพิเศษที่คุณจะไม่เจอในที่อื่น !

ขั้นตอนการสั่งซื้อพอตร้านเรา

1. เลือกพอตที่ต้องการผ่านตระกร้าสินค้า

2. กดสั่งซื้อพอต

3. ชำระเงินโดยการโอนเงิน แล้วแนบสลิปชำระเงิน

4. หากเก็บเงินปลายทางรอรับพอตได้เลย

5. ตรวจสอบสถานะการขนส่งทางลิงค์นี้ https://podpromaxplus.com/my-account/orders/ (ทำการ login ก่อนนะครับ)

ติดตามและรับชมช่องทางต่างๆของเราได้ทาง

www.randmthailand.com | จำหน่ายพอตใช้แล้วทิ้งและอุปกรณ์พอต

www.vapepord.com | จำหน่ายพอตสูบแล้วทิ้ง ครบวงจร

Line : https://line.me/R/ti/p/@pord

Line Open Chat : Randm Thailand

Facebook : https://www.facebook.com

Tag :

#แบบพอต #วาปพอต #พอตใช้แล้วทิ้ง #น้ำยาอีลิควิด #น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า #น้ำยาพอต #บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง #บุหรี่ไฟฟ้าสูบทิ้ง #บุหรี่ไฟฟ้าพอต #ขายส่งพอต #พอตทิ้ง #พอตราคาถูก #พอตสูบทิ้ง #พอตน้ำมัน #พอตดิสโป้สเซเบิล #พอตสวยๆ #พอตอิเล็กทรอนิกส์ #พอตนำเข้า #พอตยอดนิยม #รีวิวพอต #บุหรี่ไฟฟ้าพอต #น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า #บุหรี่ไฟฟ้า #พอตเท่ห์ #บุหรี่ไฟฟ้านำเข้า #พอตสวย #พอตหรู #พอตควันเยอะ #น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง #RandM #VapePod #DisposableVape #Eliquid #VapeFlavors #VapeTrends #Pods #VapeCommunity #VapeLife #VapeWholesale #VapeDeals #VapeSale #VapeAndDispose #VapeSafely #VapeHealthy #VapeInStyle #VapeEverywhere #VapeOnTheGo #VapeReviews #VapeOpinions #VapeFeedback #VapeNewbies #VapeExperts #VapeEnthusiasts #VapeWithFlavor #VapeWithStyle #VapeWithPassion #VapeJoyfully #VapeResponsibly #VapeHappily

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.